Ping-Pong. Correspondència amb artistes

Ping-Pong
Correspondència amb artistes
Isabel Banal | Joan Fontcuberta | Núria Güell | Pere Llobera

Quatre partides postals entre
els nens i nenes de 5è de l’Escola Montserrat Solà i
els/les artistes Isabel Banal, Joan Fontcuberta, Núria Güell i Pere Llobera

Ping-Pong és una correspondència entre artistes i alumnes que s’estableix per correu postal, a manera de joc de diàleg.
Cada un dels/les artistes ha començat la seva partida enviant una carta postal dirigida als i les alumnes de 5è de l’Escola Montserrat Solà.
Es tracta d’enviar-los una carta, una proposta que els pugui sorprendre, fer reflexionar, fer conèixer, provocar…
Aquesta acció ha provocat que s’hagin activat processos artístics i educatius a l’aula de manera que els alumnes han enviat la seva resposta o resultat de la proposta a l’artista.
Aquest mecanisme s’ha repetit en alguna de les partides, però tots quatre artistes han volgut anar a l’escola a conèixer aquests 74 jugadors contrincants i la seva entrenadora, Susana Bacardí.
Des del primer moment vam pensar que, en els quatre casos, contemplaríem la possibilitat que es generés algun tipus de procés o resultat que valgués la pena de ser presentat, explicat i exposat, comptant amb la complicitat dels quatre artistes.