Servei educatiu
Programa educatiu

Un dels eixos principals del M|A|C és la formació, ja sigui destinada a usuaris concrets i, per tant, amb matèries de transmissió educativa tangible, ja sigui a través de serveis educatius que pretenen formar els alumnes dels centres, els quals alhora són els nous públics consumidors de cultura.  

Projectes educatius El principal projecte que el M|A|C hereda del programa d’arts visuals de la Direcció de Cultura és Zona intrusa, iniciat al curs 2006-2007, per a alumnes de secundària i batxillerat artístic. A través del M|A|C mini i dels assessors pedagògics impulsarem nous projectes destinats a educació infantil i primària.  

Servei educatiu Totes les exposicions compten amb un dossier pedagògic específic dedicat a cada franja d’edat educativa, el qual s’ofereix de manera personalitzada a totes les escoles i instituts. En alguns casos hi ha formació prèvia del professorat. Totes les visites les fa un equip de mediadors/artistes/pedagogs professionals.

Activitats adreçades a públic familiar Aquestes mateixes visites s’ofereixen un o dos cops per exposició al públic familiar i general, en horaris de dissabte a la tarda o diumenge al matí.