Informació
El projecte

Els grans reptes del M|A|C Mataró Art Contemporani són que esdevingui una plataforma de producció i difusió,  ben relacionada amb els circuits, les xarxes, els usuaris i amb els públics.

Un projecte cultural que assumeixi les funcions de creació, producció, difusió i mediació a la ciutat i al territori a l’entorn de l’art contemporani.

Un nou projecte, una marca

El M|A|C es defineix com a projecte cultural que té com a objectiu desenvolupar programes de recerca , producció i exhibició de projectes artístics contemporanis duts a terme per creadors i professionals locals, nacionals i internacionals, amb una forta implicació amb el seu context.

El M|A|C vol ser un laboratori de creació, un espai per a la producció i transmissió de les pràctiques artístiques contemporànies que doni visibilitat als processos de creació, propiciï exposicions i activitats per a diferents públics i activitats pedagògiques diverses.

 El M|A|C, tot i que en un emplaçament disseminat, vol situar el projecte al nucli de la vida cultural de la ciutat i implicat amb els públics (especialitzat, potencial i virtual), amb el propòsit de consolidar-lo com el laboratori dels artistes i l’espai d’exhibició i divulgació de l’art contemporani.

Localitzacions i usos:

M|A|C oficines
a la seu de Cultura

 M|A|C Lab
a la seu de Cultura (*Accés públic concertat)
centre de documentació – publicacions, arxius, documents etc
laboratori multimèdia i vídeo / lloguer d’equips
projectes residents

M|A|C difusió
diversos emplaçaments: espais expositius – equipaments expositius de cultura i altres al territori (espais educatius i espai públic)

Els programes

 El pla d’actuació del M|A|C es desenvolupa en quatre àmbits de l’art i la cultura contemporànies: Producció|Formació|Documentació|Difusió

Tots ells s’articulen mitjançant programes amb possibles models de relació:
– Coproduir un programa (exposició, seminari, workshop…) amb un altre centre de la Xarxa o de característiques similars
– Produir un programa (susceptible de ser interessant per altres centres d’exhibició)
– Adquirir un programa adequat a les línies de treball del projecte
– Convocatòria de borses d’ajut

A partir d’aquí, el M|A|C s’articula amb dos programes: el programa laboratori i el programa difusió.

Programa laboratori

projectes residents / tallers i workshops / produccions i ajuts a la producció / convocatòries / ús d’equipaments i recursos / espai de documentació

Espais i equips:

El M|A|C Lab amb equips professionals d’edició i postproducció de vídeo i multimèdia.

 Estratègies d’actuació:

projectes residents
> Préstec en l’ús de les infraestructures i els espais del M|A|C, per a activitats, reunions, projectes efímers, etc.
> Convocatòria oberta + acceptació de propostes.

produccions|convocatòries / convenis / col·laboracions de producció
> Cessió o lloguer d’equipaments
> Borsa d’ajuts a la producció i la recerca

Programa de difusió

exposicions / activitats / educació

Espais:

Segons la tipologia de les activitats, els espais a utilitzar seran sempre canviants: les sales d’exposicions de Can Palauet, de Ca l’Arenas, el pati de la seu de Cultura, els centres educatius, intervencions a la via pública, etc.

Estratègies d’actuació:

exposicions
> produccions pròpies | xarxes | intercanvis | coproduccions

activitats
> xerrades i tallers amb artistes | presentacions | seminaris | esdeveniments ocasionals

Centre de Documentació
> producció de documentació / ús i visionat de documentació

https://www.mataroartcontemporani.cat | www.facebook.com/macmataro | @macmataro