Informació
Informació
Nota legal

La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, amb CIF: P0812000-H, li comunica que, en compliment de l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, les dades recollides en la present sol·licitud seran incloses en un fitxer amb la finalitat de rebre els butlletins i informacions que generi l’entitat. L’únic destinatari de la informació subministrada és la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, amb domicili al carrer de Sant Josep 9, de Mataró. Per a exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a les oficines de Cultura a l’adreça esmentada.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ us informa:

Responsable AJUNTAMENT DE MATARO CIF: P0812000H Direcció: Riera, núm. 48, 08301 de Mataró
Delegat de Protecció de Dades http://mataro.cat/dpo
Finalitat Enviament dels butlletins de promoció i difusió de Mataró Art Contemporani
Legitimació La legitimació del tractament està basat en el consentiment de les persones interessades.
Destinataris Les dades recaptades no seran cedides a tercers, tret d’obligació legal.
Drets La sol·licitud es dirigirà al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró a la direcció: la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró (Ref. “Protecció de Dades”), a través del tràmit específic dins de Tràmits Web a http://mataro.cat/drets.
En cas que l’usuari no vegi satisfets els seus drets per part de l’Ajuntament de Mataró té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control que, en aquest cas, és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Conservació de les dades Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

L’Ajuntament de Mataró informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Dades de Contacte 
Adreça postal: La Riera, 48 – 08301 Mataró
Telèfon: (+34) 937 582 698
Adreça electrònica: cultura@ajmataro.cat

PROTECCIÓ DE DADES (App)

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ us informa:

Responsable AJUNTAMENT DE MATARO CIF: P0812000H Direcció: Riera, núm. 48, 08301 de Mataró
Delegat de Protecció de Dades http://mataro.cat/dpo
Finalitat Enviament de les dades recol·lectades per fer ús exclusiu de l’App i alimentar el seu gestor de serveis
Legitimació La legitimació del tractament està basat en el consentiment de les persones interessades.
Destinataris Les dades recaptades no seran cedides a tercers, tret d’obligació legal.
Drets La sol·licitud es dirigirà al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró a la direcció: la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró (Ref. “Protecció de Dades”), a través del tràmit específic dins de Tràmits Web a http://mataro.cat/drets.
En cas que l’usuari no vegi satisfets els seus drets per part de l’Ajuntament de Mataró té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control que, en aquest cas, és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Conservació de les dades Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.

 

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

L’Ajuntament de Mataró informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Dades de Contacte 
Adreça postal: La Riera, 48 – 08301 Mataró
Telèfon: (+34) 937 582 698
Adreça electrònica: cultura@ajmataro.cat

 

Imatges i textos: © Mataró Art Contemporani
Sota una llicènica Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0.