Mapasonor + Domènec | Jerusalem ID

Jerusalem ID és un projecte artístic que parteix de la ciutat de Jerusalem com a laboratori d’aquesta “violència suspesa” la qual, a diferència de la “violència espectacular”, mina silenciosament la vida del 100% de la població palestina. En el seu document d’identitat no són ciutadans d’enlloc i sols tenen dret a residir-hi temporalment.

Jerusalem Est visualitza les sofisticades estratègies de violència suspesa que exerceix l’ocupació israeliana, des de la complexitat dels plans urbanístics a la humiliació, usant el fet identitari àrab. Una violència no espectacular que fa de Jerusalem una imatge del món de centenars d’exemples d’una violència que no és visible i que afecta un nombre incalculable de persones.

JID imatge