Les Santes. Alfabet ínfim

Blanca Casas Brullet
Mataró, 1973

Blanca Casas Brullet és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i per l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París. Ha exposat el seu treball en exposicions personals i col.lectives tant a Catalunya com a d’altres països de la Unió Europea i d’arreu del món. Des dels seus inicis, els treballs de Blanca Casas Brullet s’han nodrit d’imatges inscrites al llenguatge quotidià, de la polisèmia i de la càrrega poètica que s’amaga dins les escletxes i en el pas d’un idioma a un altre.