Zona intrusa 9. Les coses

Zona intrusa 9. Les coses
Andrea Aguado

L´objectiu fonamental del projecte és apropar l´art contemporani a les escoles de secundària de Mataró. Aquesta expectativa es resol mitjançant una selecció d’artistes contemporanis de l´entorn proper i la tria d´un eix temàtic que permeti obrir les propostes de treball des de diferents disciplines i perspectives. Enguany, l´eix temàtic sota el qual s´han desenvolupat els tallers l´hem titulat “Les coses”.

Avui dia hem oblidat dialogar amb el món de les coses. Hipnotitzats davant de tot tipus de pantalles i col·lapsats en l’univers digital de la informació i la comunicació, ja no veiem les coses. D’una manera lenta i subtil, hem oblidat que ser al món és, sobretot, conviure amb les coses, amb la seva materialitat i amb la seva presència, fins a trobar una manera d’acoblar-nos-hi. Compartir l’existència amb les coses comporta l’oportunitat de veure-les, tenir-ne cura o, fins i tot, doblegar-les fins a transformar-les. L’art (el fet artístic) pot intervenir perquè puguem restablir la nostra relació amb el món de les coses. En tota activitat artística hi roman l’herència de l’artesà però, a més, l’art també és hàbil per instruir-nos la mirada i tornar a situar-nos enfrontant-nos a les coses. Potser l’exemple més clar d’aquesta mena d’observació és la natura morta, un gènere que es va fer molt popular en l’art occidental d’ençà del segle XVII i que avui s’ha actualitzat de formes molt heterodoxes. En aquesta perspectiva històrica el gir fonamental es produeix entre les avantguardes i fins als anys cinquanta, quan se supera de forma gradual la representació dels objectes i els presenta en la seva materialitat. Aquest gest es va desenvolupar de formes diverses: ready made, objet trouvé, assemblage… Tots, però, tenien en comú l’ús d’objectes quotidians o vulgars que eren elevats a un status especial en ser emprats per a l’expressió artística. Aquesta tradició ha tingut continuïtat fins avui d’una forma molt oberta, però massa callada davant la magnitud dels avanços tecnològics. En aquest context, el propòsit general del projecte “Les coses” és conservar l’atenció vers els objectes.

Per dur a terme aquesta proposta, cinc artistes han estat convidats a desenvolupar respectivament un taller en cadascun dels cinc instituts implicats: Escola Freta, IES Miquel Biada, IES Laia l’Arquera, IES Alexandre Satorras i Escola Pia Santa Anna.

Entre el ventall de possibilitats s´ha treballat des de perspectives tan diverses com ara la construcció, la representació o la percepció. En qualsevol cas, totes les propostes han apuntat cap al mateix objectiu: reobrir el diàleg amb tantes coses silencioses que ens envolten. Aquest diàleg és molt important perquè ens insinua que l’art, més enllà del resultat final, activa un procés de treball, una recerca que interpel·la materials i idees. Aquesta ha estat una de les premisses fonamentals: evidenciar la importància dels processos, desmentint així la creença que rere l´art s´hi amaga només un geni inspirat, i accentuant la possibilitat que tothom pugui desenvolupar un exercici personal de creativitat des del pensament i des del diàleg amb els materials. Els artistes involucrats a Zona Intrusa 9 comparteixen aquest interès en el procés de treball sense desdir-se del protagonisme del resultat final. Malgrat aquesta coincidència, casdacun d´ells afegeix al projecte general una perspectiva singular: les ambigüitats de les relacions entre l´objecte estètic i els objectes ordinaris (La cosa artística; Marta Xibillé i Rafa Ruiz); una aproximació a l’objectualitat quotidiana (Els nostres objectes de cada dia; Isabel Banal); el reconeixement dels objectes com a portadors de memòria individual (Automatismes. Connectant amb el jo interior; Ita Puig) o col·lectiva i social (Filatures; Xavier Arenós), i l´ample ventall d´analogies entre les coses (Diálogo para Óvulo, Espermatozoide, música improvisada, coreografía y texto hablado; Luiz Simoes). Cada taller ha estat autònom, però també han conformat un mateix relat: les coses potser només són l´excusa poderosa per tornar a ser en la compleció del món.