Zona intrusa 13. Un temps sense temps

Element intrús
Joan Andreu + Cultural Rizoma

L’element intrús és l’element vehiculador de tot el projecte. Al llarg de les diverses edicions de Zona intrusa ha anat prenent formalitzacions de molt variada naturalesa, però sempre mantenint aquest caràcter catalitzador i aglutinador de la proposta i, al mateix temps, amb la voluntat que la seva presència a cada un dels instituts permeti que la incidència del projecte transcendeixi més enllà dels grups que participen activament en el projecte i, d’alguna manera, també en siguin partícips la resta d’alumnes dels instituts.

Si ens proposem pensar i treballar al voltant del temps, resulta difícil allunyar-nos de la imatge del rellotge. El rellotge, com a instrument que ens permet mesurar el temps, és una de les estructures fonamentals que ordenen el conjunt de l’experiència individual i col·lectiva, i és objecte resultant d’un consens social. Així és, però, podria ser d’una altra manera si com a societat ens poséssim d’acord?

Partint d’aquesta premissa, per a aquesta 13a edició de Zona intrusa proposem la instal·lació a diversos punts de l’institut d’una sèrie de rellotges disfuncionals -uns sense agulles, altres que avancen a ritmes més ràpids o més lents de l’habitual, seguint patrons que escapen a la lògica, etc.-, per tal de despertar en l’alumnat una certa sensació d’estranyesa i de propiciar que es generin una sèrie de preguntes al voltant de la idea del temps.