Javier Peñafiel | Ies Alexandre Satorras

Utilització de la agenda de caducidad de los tiempos drásticos per escriure-la i dibuixar-la amb l’experiència dels alumnes. Realitzar una lectura i escenificar-la.