Element intrús

Dani Montlleó

L’element intrús opera dins el projecte com l’objecte que anuncia el desenvolupament imminent del taller al centre educatiu. El propòsit és que a cada centre educatiu aquest element s’instal·li en algun emplaçament on pugui generar un diàleg directe amb l’alumnat. L’objecte intrús es desplaçarà de forma successiva pels diferents centres educatius. La proposta, de caràcter gràfic, funcionarà com a objecte en sí, com a peça d’artista.
www.danimontlleo.com

 

cartell zi9 dani montlleó