Element intrús

Al contenidor de Zona Intrusa 2 s’hi presentaven quatre obres o formacions culturals que contrastaven entre si tant a nivell de continguts com en la mesura que exemplificaven maneres ben diferenciades de concebre, utilizar i valorar la producció artística contemporània.

Es tractava de: Novel·la, un llibre d’artista de Joan Brossa i Antoni Tàpies, Classroom Collection, una sèrie de dibuixos d’Efrén Álvarez, el projecte Aulabierta, de l’Associació AAAbierta, amb la col·laboració de Santiago Cirugeda; i el fenomen col·lectiu de les Fanfiction, amb la construcció identitària de les Mary Sue.