Zona intrusa 12

En aquesta edició, Zona intrusa proposa pensar al voltant de les paraules i del llenguatge, elements invisibles però imprescindibles a l’hora de relacionar-nos amb els altres i amb el món. Si ens preguntem quin sentit tenen o per què utilitzem les paraules, a priori la resposta podria resultar senzilla: les paraules són unitats amb un significat concret, que, articulades unes amb les altres, ens permeten donar forma i expressar pensaments. Són una eina que utilitzem per designar allò que existeix i que, en principi, ens permet comunicar-nos els uns amb els altres. Al mateix temps, però, i no menys important, les paraules i el llenguatge no només designen, sinó que creen realitats en si mateixes.

En un moment en què la qüestió del llenguatge està a l’ordre del dia -respecte a la idoneïtat de l’ús del llenguatge inclusiu, per exemple, però no únicament en aquest aspecte-, ens sembla interessant interrogar-nos i pensar conjuntament sobre l’ús i el sentit de les paraules en la contemporaneïtat i fer-ho des del fet artístic, a través de les propostes d’alguns artistes que s’hi aproximen a través de la formalització de projectes vinculats a les arts visuals.

La proposta pel Zona intrusa d’enguany, doncs, posa èmfasi en un seguit de pràctiques que utilitzen la paraula, el text i el llenguatge com a matèria primera o com a elements al voltant dels quals plantejar una sèrie de problemàtiques.

Zona intrusa 12: Prendre la paraula s’articula a partir d’una sèrie de tallers o propostes de diversos artistes que treballen a partir d’aquests elements. Alguns prenen la paraula o el text escrit transformant-lo en matèria plàstica i deslligant-lo del seu sentit original, mentre que d’altres en fan un ús més performatiu, introduint la veu i el cos i generant propostes artístiques a partir de l’oralitat.