Les Santes. Alfabet ínfim

Anna Fradera Jubany
Barcelona, 1992

Anna Fradera Jubany és dissenyadora gràfica. Després de fer un grau superior en gràfica publicitària a l’Escola Massana comença a treballar de dissenyadora per diferents estudis i agències de publicitat. Actualment treballa com a freelance col·laborant amb diferents estudis i projectes.

@afj_graphicdesign
www.annafradera.com