Com [en present d’indicatiu]

#com06 | 12.12.20 | 19 h
Mireia Sallarès + Joana Masó + Juana Dolores Romero Casanova

L’statement de la cineasta Jill Godmilow “tenir una idea és tenir una responsabilitat” és el punt de partida de l’acció de l’artista Mireia Sallarès i l’actriu i poeta Juana Dolores Romero Casanova. Aquesta frase que va servir a Godmilow per responsabilitzar-se no només de la seva pròpia producció fílmica sinó de la circulació del treball d’altres artistes, ens interpel·la avui novament i des d’altres llocs: des dels feminismes, el treball, l’amor o el desig que travessen l’obra d’aquestes dues creadores.


Mireia Sallarès | What Godmilow Taught, 2014 | fotograma

Mireia Sallarès (Barcelona, 1973)
És artista, professora a l’ISDAT de Toulouse i viu en trànsit entre Barcelona i d’altres ciutats estrangeres on desenvolupa projectes a partir de llargues recerques sobre temes essencials com la violència, el plaer, la veritat, l’amor o el treball. Ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona d’Arts Visuals 2019 i el premi Projecte artístic dels ACCA 2019.
www.mireiasallares.com
tw: @mireiasallares

Joana Masó (Barcelona, 1978)
És professora de literatura francesa i estudis de gènere a la Universitat de Barcelona. Treballa en l’encreuament de la literatura, l’estètica, els feminismes i les pràctiques artístiques.

Juana Dolores Romero Casanova (El Prat de Llobregat, 1992)
Filla d’immigrants andalusos a Catalunya. Estudia Interpretació a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre i, posteriorment, inicia Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona. Enguany, ha rebut el 56è premi Amadeu Oller pel seu poemari Bijuteria.
ins: @juanadolorex
tw: @juanadolorex