Zona Intrusa

Zona intrusa és un projecte artístic i educatiu per als centres de secundària de Mataró que cerca apropar l’art contemporani als centres educatius per produir un espai crític de coneixement i experimentació.

En aquest marc entenem l’art com un lloc des d’on generar un diàleg amb els nois i noies, generar un coneixement integral sobre l’individu i el seu entorn, de manera transdisciplinar, que inclogui la participació de docents i alumnes.

El projecte neix el curs 2006-2007  en una iniciativa i producció de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.