Zona intrusa 9. Les coses

Zona intrusa 9. Les coses
Xavier Arenós | Isabel Banal | Dani Montlleó | Ita Puig | Luiz Simoes | Marta Xibillé + Rafael Ruiz

A cura d’Andrea Aguado

Exposició resultant del desenvolupament del projecte Zona intrusa 9. Les coses, desenvolupat a 5 centres de secundària de la ciutat :

IES Alexandre Satorras | www.asatorras.cat
IES Miquel Biada | www.biada.org
Freta | www.freta.es
Escola Pia Santa Anna | www.mataro.escolapia.cat
IES Laia l’Arquera | www.iespladenboet.cat

amb la participació dels artistes Xavier Arenós, Isabel Banal, Dani Montlleó, Ita Puig, Luiz Simoes i Marta Xibillé + Rafael Ruiz.

L’objectiu de Zona intrusa és apropar l’art contemporani a un determinat segment de la comunitat educativa. El projecte es desenvolupa a partir del treball dels artistes seleccionats a cada un dels instituts, treballant a partir de les premises del/la curador/a, les quals parteixen de les derives pròpies de la vida i contextos dels adolescents i, alhora, parteixen de les pràctiques contemporànies i de la pròpia història de l’art contemporani.

En aquesta edició, Andrea Aguado ha volgut parlar del món de les coses, dels objectes que tots tenim i usem quotidianament. Aguado sostén que avui dia hem oblidat de dialogar-hi perquè, hipnotitzats davant de tot tipus de pantalles i col·lapsats en l’univers digital de la informació i la comunicació, ja no veiem les coses i simplement hem trobat la manera d’acoblar-nos-hi.

A partir d’aquí, ha proposat que el fet artístic hi intervingués per poder restablir la nostra relació amb el món de les coses. Així, sis artistes han estat convidats a proposar un taller partint d’aquestes premisses elementals però, en qualsevol dels casos, totes les propostes han apuntat cap al mateix objectiu: reobrir el diàleg amb les coses silencioses que ens envolten.