Zona intrusa 12. Prendre la paraula

Zona intrusa 12
Prendre la paraula

Zona intrusa és un projecte artístic i educatiu, iniciativa i producció del M|A|C (Mataró Art Contemporani), adreçat als centres d’educació secundària i batxillerat de Mataró, que cerca apropar-hi l’art contemporani amb l’objectiu de produir un espai crític de coneixement i experimentació.

En aquesta edició, Zona intrusa proposa pensar al voltant de les paraules i del llenguatge, elements invisibles però imprescindibles a l’hora de relacionar-nos amb els altres i amb el món. Si ens preguntem quin sentit tenen o per a què utilitzem les paraules, a priori la resposta podria resultar senzilla: les paraules són unitats amb un significat concret, que, articulades unes amb les altres, ens permeten donar forma i expressar pensaments. Són una eina que utilitzem per designar allò que existeix i que, en principi, ens permet comunicar-nos els uns amb els altres. Al mateix temps, però, i no menys important, les paraules i el llenguatge no només designen, sinó que creen realitats en si mateixes.

La proposta de Zona intrusa d’enguany, doncs, posa èmfasi en un seguit de pràctiques que utilitzen la paraula, el text
i el llenguatge com a matèria primera o com a elements al voltant dels quals suscitar una sèrie de reflexions.

Rita Andreu
Barcelona, 1986
www.ritandreu.net