Parlo com donant / que és desaparèixer

Parlo com donant / que és desaparèixer
Misael Alerm | Anna Dot | Julia Gorostidi | Irene Solà

A cura de Diana Juanpere

En l’època de l’exhibició i la comunicació constant, la desaparició esdevé una actitud revolucionària.
Aquesta petita sala de Can Palauet presenta quatre obres que obren un espai per la desaparició momentània, una acció que Pierre Zaoui defineix com discreció. Pel filòsof, la discreció no té l’etiqueta moral de respecte als convencionalismes sinó que, ben al contrari, és una “qüestió de resistència a un nou ordre establert: el que pretén identificar el ser amb l’aparèixer i el valor amb la visibilitat”.