Martí Anson | Els constructors prodigiosos. Projecte d’un partit per a la Presó de Mataró

Martí Anson
Els constructors prodigiosos
Projecte d’un partit per a la Presó de Mataró

Exposició individual de l’artista Martí Anson (Mataró, 1967).