Carlos Bunga | El lloc on cada dia abandonem el món

Carlos Bunga (Porto,  1976) és el primer artista convidat pel M|A|C per realitzar un site-specific al pati de la Presó. Aquest espai, més dues de les cel·les adjacents, mostraran el que podríem considerar una de les exposicions més personals d’aquest artista internacional amb estudi a la ciutat.

Bunga utilitza materials com el cartró, la cinta adhesiva i la pintura domèstica per realitzar les seves instal·laciones site-specific, les quals sorgeixen del diàleg entre l’espai arquitectònic existent, en aquest cas un edifici històric i patrimonial protegit, i en què aquestes estructures efímeres acaben semblant maquetes a escala real.

30.04.22 | 05.06.22 instal·lació al pati
30.04.22 | 26.06.22 exposició a les cel·les