Zona intrusa 10. Els uns i els altres

Zona intrusa 10. Els uns i els altres proposa explorar les relacions que s’esdevenen en el context de l’institut com a sistema on conviuen diversos organismes vius (estudiants, docents, conserges, personal de neteja, manteniment…) en un medi físic (aules, passadissos, patis, cafeteria, recepció…) on es relacionen.

Hem enfocat la mirada en el personal i els espais que no tenen, en principi, una relació directa amb la docència, per tal de dibuixar les interconnexions que es generen i com, aquestes, contribueixen i participen del sistema. És a dir, obrir la mirada cap a aquelles persones i feines que ens són invisibles és una manera d’entendre i apreciar el sistema i el lloc que n’ocupem i, d’aquesta manera, implicar-nos en el dia a dia i repensar les nostres accions, actituds i compromisos.

L’equip del projecte el formen Cèlia Prats, artista i educadora, a la direcció, acompanyada de les educadores Meritxell Romanos i Paula Ventades.

L’element intrús, que a les 9 edicions anteriors ha anat tenint formes diverses però sempre ha estat l’element cohesionador i itinerant a tots els centres participants, en aquesta edició s’ha vinculat a dues obres produïdes per Raquel Friera i Jordi Ferreiro.