Informació
Informació
Nota legal

La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, amb CIF: P0812000-H, li comunica que, en compliment de l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, les dades recollides en la present sol·licitud seran incloses en un fitxer amb la finalitat de rebre els butlletins i informacions que generi l’entitat. L’únic destinatari de la informació subministrada és la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, amb domicili al carrer de Sant Josep 9, de Mataró. Per a exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a les oficines de Cultura a l’adreça esmentada.

Imatges i texts: © Mataró Art Contemporani, 2014
Sota una llicènica Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0.